• اتوبان نواب به سمت جنوب، لاین کندرو، بعد از پل شهرداری، پلاک 270
  • View All
  • تنگ پلنت